Duchem vedená vytrvalost

Duchem vedená vytrvalost

Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí; budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí. (1. Korintským 14,15)

Chci tě opravdu povzbudit, aby ses vytrvale modlil pod vedením Ducha svatého a nevyslovoval pouze dokolečka modlitby, které nevycházejí z tvého srdce. Modli se modlitbami, které se odmítají vzdát. Je možné pronášet modlitby, jejichž slova v sobě nenesou vůbec žádný význam. Takové modlitby nejsou ničím jiným než mrtvými skutky. Mohla bych odříkat celou modlitbu Páně, když ale u toho budu přemýšlet o něčem jiném, Boha tím nepožehnám a mně to jinak neprospěje. Pokud jsem však upřímná a modlím se ze srdce, Bůh mě slyší a jedná v můj prospěch.

Prázdné opakování slov pro Boha nic neznamená a do našeho života to nepřináší žádné ovoce. V případech, kdy se za nějakou věc modlíme znovu a znovu, musíme být velmi opatrní, abychom neupadli do nesmyslného opakování. Místo toho musíme dovolit Duchu svatému, aby nás vedl novým způsobem, přestože se za tu věc modlíme již dlouho. Někdy nás Bůh vede, abychom byli v nějaké záležitosti pilní a vytrvalí, ovšem mezi prázdným opakováním a vytrvalostí vedenou Duchem je velký rozdíl.

Slova vyslovená v modlitbě, která není spojena s naším srdcem, jsou slova postrádající moc. Když se modlíme, měli bychom se soustředit a zaměřit na to, co říkáme. Nikdy bychom neměli jen mechanicky opakovat slova naučená nazpaměť, zatímco naše srdce je daleko od Boha. „Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého.“ (Jakub 5,16)


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Tvé upřímné modlitby k Bohu mají moc a Bůh je slyší.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon