Duchovní síla

Duchovní síla

Jak by mohl jeden pronásledovat tisíc a dva zahnat na útěk deset tisíc? Což to není tak, že jejich Skála je prodala, Hospodin je vydal? (Deuteronomium 32,30)

Již mnohokrát jsem napsala, že Bůh odpovídá na modlitby souhlasu, pokud lidé, kteří se tak modlí, žijí v každodenním životě ve vzájemné harmonii. On si váží těch, kdo platí cenu za život ve shodě, jednotě a souladu. V podstatě říká: „Když se takto scházíte, uvolňuje se mezi vámi má moc. Síla vaší shody je tak dynamická, že prožijete průlom – o tom není pochyb. Já to pro vás udělám.“

Shoda je natolik mocná, že místo principu sčítání začíná fungovat princip násobení. Proto dnešní verš říká, že jeden člověk může zahnat tisíc, zatímco dva zaženou deset tisíc. Kdyby v případě shody fungoval princip sčítání, jeden by jich zahnal tisíc a dva by zahnali dva tisíce. Jednota ale přináší Boží požehnání a Boží požehnání přináší multiplikaci. Z toho důvodu je modlitba v opravdové shodě účinnou a mocnou silou v duchovní oblasti.

Když jsme rozdělení, stáváme se slabými, když ale stojíme v jednotě, jsme silní. Síla, která je nám k dispozici, rozhodně stojí za námahu, již musíme vynaložit, abychom si udrželi jednotu a žili ve vzájemné harmonii. Bez ohledu na to, co dělají ostatní lidé, udělej svou část a Bůh ti požehná.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nemůžeš přimět každého, aby s tebou souhlasil, můžeš se ale rozhodnout, že se tím nenecháš vyvést z míry.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon