Duchu svatému záleží na tvých vztazích

Duchu svatému záleží na tvých vztazích

A nezarmucujte Ducha svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. (Efezským 4,30)

V kontextu předcházejících a následujících veršů nás Písmo na tomto místě učí, že pro Boha je velmi důležité naše chování k druhým. Špatné chování k ostatním lidem je jedním ze způsobů, jímž zarmucujeme Ducha svatého.

Někdy máme ve zvyku se svými blízkými jednat způsobem, kterým jim ubližujeme. Často se to stává, když nám není dobře, jsme unavení, prožíváme těžký den, obdržíme špatné zprávy nebo prožijeme nějaké zklamání. Bůh však chce, abychom se k sobě navzájem chovali dobře za všech okolností, nejen když se na to cítíme.

Kladla jsem si otázku, proč se k manželovi a k dětem chovám špatně, ale k ostatním lidem ne. Duch svatý mi ukázal, že když jsem s lidmi, na něž chci udělat dojem, mám své negativní emoce a postoje pod kontrolou. Když jsem ale s vlastní rodinou, s níž už mám vybudovaný vztah, dovolím si projevovat své charakterové vady a duchovní nezralost. Byla jsem přesvědčená, že s tím nemohu nic dělat, a pokud jsem mrzutá nebo nervózní, prostě se nedokážu ovládat. Byla jsem tak frustrovaná, že jsem podle svého názoru prostě musela vybuchnout.

Když jsem si dělala starosti kvůli finančním problémům, situaci v práci nebo nějaké nepodstatné záležitosti doma, vybíjela jsem si frustraci na své rodině. Většinu času jsem byl naštvaná a chovala se špatně kvůli něčemu, co jsem sama v sobě neměla vyřešené, a ne kvůli věcem, které se děly okolo mě. Bůh mi ale pomohl čelit pravdě a byla jsem osvobozena.

Vztahy jsou jedním z největších bohatství, a Bůh chce, abychom si jich vážili. Duch svatý ti pomůže zvládnout frustraci. Stačí, když k němu obrátíš, otevřeš srdce a budeš ochoten čelit jakékoli pravdě, kterou ti zjeví.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nevybíjej si svou vnitřní frustraci na ostatních lidech.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon