Důkaz Působení Ducha Svatého

…A všichni byli naplněni Duchem svatým a směle mluvili Boží slovo. Skutky 4,31

Na tomto světě žije příliš mnoho nešťastných znovuzrozených a Duchem naplněných křesťanů, kteří nevědí, jak zůstat plni Božího Ducha. Nevědí, jak každý den hledat Boha a uvědomovat si Jeho přítomnost. Přestože v nich Duch svatý přebývá, nechtějí dovolit, aby se Jeho působení projevovalo v jejich normálním každodenním životě.

Do sklenice lze nalít vodu, aniž bychom ji naplnili až po okraj. Stejným způsobem je Duch svatý přítomen ve znovuzrozených křesťanech. Může se však stát, že nejsme naplněni až po okraj a Jeho moc se v našem životě nijak neprojevuje.

Ve Skutcích 4,31 je napsáno, že když byli lidé naplněni Duchem svatým, začali směle a odvážně mluvit Boží slovo.

Bůh není potěšen, když si lidé v každodenním životě žijí po svém, a pak se Ho pokoušejí uspokojit náboženskými úkony. Místo toho si přeje, abychom žili v Duchu a prožívali plnost svobody, odvahy a smělosti.

Důrazně vás nabádám, abyste dovolili Bohu a moci Ducha svatého působit v každé oblasti vašeho života.


Můžete se začít modlit

„Bože, chci být každý den znovu naplněn Tvým Duchem. Pomoz mi žít ve svobodě, smělosti a odvaze, kterou přináší Tvůj Duch svatý.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon