Důležitost přímluvy

Důležitost přímluvy

I hledal jsem mezi nimi muže, který by stavěl zeď a postavil se za tu zemi před mou tvář do trhliny, abych ji nezničil, ale nenalezl jsem. (Ezechiel 22,30)

Přimlouvat se znamená stát v mezeře za někoho jiného a obhajovat jeho případ před Božím trůnem. Jestliže z jakéhokoli důvodu dojde k narušení vztahu mezi lidmi a Bohem, máme tu výsadu, že se můžeme do této mezery postavit a modlit se za ně. Můžeme se za druhé přimlouvat a očekávat, že budou utěšeni a povzbuzeni. Můžeme také očekávat, že ve správném čase u nich dojde k průlomu, pokud jde o uspokojení jejich potřeb.

Nevím, kde bych byla, kdyby se za mě druzí nepřimlouvali. Prosím Boha, aby mi dal přímluvce, kteří se budou modlit za mě a za to, abych naplnila službu, k níž mě povolal. Potřebujeme vzájemné přímluvy.

Modlitba za druhé je jako zasévání semene. Jestli chceme sklidit úrodu, musíme zasít semeno (viz Galatským 6,7). Zasévání semene do života jiných lidí prostřednictvím přímluvy je jedním z jistých způsobů, jak sklidit úrodu i ve vlastním životě. Pokaždé, když se modlíme za někoho jiného, zveme Boha, aby jednal nejen v jeho životě, ale i v našem.

Přímluva je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak můžeme pokračovat v Ježíšově službě, kterou začal na této zemi.


Když se modlíme za druhé, můžeme uvolnit Boží moc v jejich životě.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon