Důvěra v Boží moc

Důvěra v Boží moc

Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání Ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci. (1. Korintským 2,4–5)

Mít vzdělání je důležité, vždycky ale platí, že Boží moudrost je lepší a hodnotnější než světské vzdělání a lidská filozofie. Apoštol Pavel byl vysoce vzdělaný muž, přesto rozhodně prohlásil, že to, co činilo jeho kázání významnými, nebylo vzdělání, ale Boží moc.

Znám mnoho lidí, kteří s vyznamenáním absolvovali univerzitu a získali mnoho titulů, a přesto mají potíže získat práci. Na druhou stranu znám i lidi, kteří neměli možnost vystudovat vysokou školu, jsou ale závislí na Bohu a jeho dobrotě a ve výsledku získali skvělé zaměstnání. Kde je tvá důvěra? Důvěřuješ Bohu, nebo svým vědomostem a znalostem? Bez ohledu na to, co víme nebo koho známe, naše důvěra by měla spočívat v Kristu a jeho moci.

Apoštol Pavel řekl, že svět se vší svou moudrostí a filozofií nepoznal Boha, proto se Bůh rozhodl zjevit sám sebe a skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří (viz 1. Korintským 1,21). Je škoda, že čím vzdělanější někteří lidé jsou, tím obtížnější pro ně je přijmout jednoduchou dětskou víru. Když si nedáme pozor a neuvědomíme si, že Boha nemůžeme poznat vlastním mozkem, ale jen Duchem a srdcem, může nám být množství znalostí a uvažování ve výsledku na škodu. Proto se ujisti, že víra, o niž se ve všech životních oblastech opíráš, je založena na Boží moci, a ne na lidské filozofii.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Boží moc ti pomůže překonat každou překážku, jíž můžeš v životě čelit.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon