Důvěřuj jedině Bohu

Důvěřuj jedině Bohu

Nyní vím, že Hospodin zachrání svého pomazaného, že mu odpoví ze svého svatého nebe mocnými spásnými činy své pravice! (Žalm 20,7)

Abychom mohli v něčem uspět, potřebujeme mít důvěru. Především ale potřebujeme mít důvěru v Boha a v jeho zaslíbení, nikoli důvěru v něco jiného. Jako věřící si můžeme být jisti Boží láskou, dobrotou a milosrdenstvím. Tato důvěra nás ujišťuje, že náš nebeský Otec chce, abychom uspěli.

Bůh nás nestvořil pro neúspěch. Může se stát, že na své cestě k úspěchu v některých oblastech selžeme, pokud ale budeme důvěřovat Bohu, on i naše chyby využije k našemu dobru (viz Římanům 8,28).

V Bibli čteme, že si máme až dokonce zachovat pevnou důvěru a chloubu naděje (viz Židům 3,6). Je důležité si uvědomit, že pokud nepřestaneme důvěřovat Bohu, neznamená naše chyba konec světa.

Všichni máme nějaké povolání, ale to, že jsme k něčemu stvořeni, neznamená, že se to automaticky naplní. V průběhu let, kdy Bůh rozvíjel můj charakter a mou službu, jsem prošla mnoha věcmi. Byly chvíle, kdy jsem málem ztratila jistotu ohledně svého životního povolání. Pokaždé jsem se musela spolehnout na Pána a důvěřovat mu, teprve pak jsem mohla pokračovat vpřed. Totéž platí i pro tebe. Když hrozí, že ztratíš svou jistotu, přibliž se k Bohu a dej mu svou důvěru.


Spolehni se na Boha, a on ti pomůže uspět. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon