Důvěřujme Bohu a konejme dobro

Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré; přebývej v zemi a pěstuj poctivost. Žalm 37,3

Mnozí trávíme příliš mnoho času tím, že hledáme způsob, jak mít ještě požehnanější život. Někdy lidé stráví celý život snahou dosáhnout toho, co je podle nich důležité. Přitom zapomínají důvěřovat Bohu a dovolit Mu, aby je vedl. Ve výsledku skončí v depresi a s pocitem prázdnoty.

V Žalmu 37,3 čteme: „Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré…“ Bůh nás nestvořil, abychom byli sobečtí a zůstali celý život zaměření na sebe. Chce, abychom zasívali dobré semeno a pomáhali druhým. Konání dobra přináší naplnění. Je to úžasný pocit, když víme, že jsme svým jednáním někomu pomohli. Zároveň tím Bohu otvíráme dveře, aby nám mohl ještě více požehnat.

Důvěřujme Bohu, že On sám přinese do našeho života to pravé požehnání. A zatímco čekáme na Jeho dokonalé načasování, věnujme čas pomoci druhým. Když nebudeme myslet pořád jen na sebe, budeme se cítit lépe.

Pokud se budeme zabývat dobrými skutky, které umíme konat, Bůh bude věrný, požehná nám a naplní všechny naše potřeby.

Modlitba

„Bože, nechci prožít sobecký a sebestředný život. Budu konat dobro, žehnat druhým, milovat je a pomáhat těm, ke kterým mě přivedeš. Zároveň Ti budu důvěřovat, že mi požehnáš tím pravým požehnáním.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon