Hranice mají svůj účel

Hranice mají svůj účel

Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky. Přísloví 3,5–6

Pěstování sebeovládání a sebekázně i stanovení hranic a mezí patří mezi nejdůležitější součásti našeho života. Život bez kázně je životem plným lhostejnosti.

Boží slovo nám dává potřebné hranice, které nás drží v Boží bezpečné zóně. Radí nám, co máme dělat a čemu se vyhnout, chceme-li zůstat v bezpečí.

Jako křesťané si někdy myslíme, že je vzrušující žít na hraně. Líbí se nám to a myslíme si: „Ano, to je můj život, chci žít na hraně!“ Jde o velice populární názor na život. Chceme-li však být upřímní, Bůh si nepřeje, abychom žili na hraně. Když totiž žijeme na hraně, nemáme k dispozici žádné ochranné pásmo v případě, že uděláme chybu.

Dálnice mají ochranná pásma na každé straně a také uprostřed. Jedná se pásma, která zajišťují bezpečnost řidičů. Pokud překročíme pásmo na jedné straně, skončíme v příkopu. Překročení pásma uprostřed může být dokonce smrtelně nebezpečné. Jsme vděční za tato ochranná pásma, protože přispívají k naší bezpečnosti.

V našem osobním životě je situace velmi podobná. Pokud máme hranice, limity a míru, cítíme se lépe a zakoušíme Boží pokoj.

Klíčem je Boží slovo, kde nám Bůh popisuje hranice, kterými se máme v životě řídit. Ať Bůh každý den řídí vaše kroky.


Můžete se začít modlit

„Bože, uvědomuji si, že ve svém životě potřebuji hranice. Když čtu Tvé slovo, ukazuj mi, jakým způsobem mohu ve svém současném životě vybudovat zdravé hranice.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon