Jak se efektivně modlit

Jak se efektivně modlit

Požádáte-li o něco v mém jménu, já to učiním. (Jan 14,14)

Jednou jsem ve svém modlitebním životě dosáhla bodu, kdy jsem se cítila frustrovaná, a tak jsem začala hledat Boha. Chtěla jsem mít jistotu, že mé modlitby budou účinné. Chtěla jsem si být jistá, že když se modlím, uvolňuje se Boží moc, aby mohla působit v situaci, za niž se modlím. Chtěla jsem to, upřímně ale přiznám, že jsem neměla takovou důvěru ani jistotu.

Satan nám chce ukrást naši jistotu týkající se modlitby. A mnoho lidí prožívá stejnou frustraci jako já. Modlí se, celou dobu ale přemýšlejí, jestli vůbec jsou jejich modlitby efektivní. Co je zde špatně? Domnívám se, že si mylně myslíme, že potřebujeme být dokonalí, aby naše modlitby měly moc. To ale není pravda. Proto nám bylo dáno jméno Ježíš, v němž se máme modlit!

Když se modlíme ve jménu Ježíše, představujeme Bohu Otci vše, co je Ježíš, a ne to, co jsme my sami. Naštěstí se ve nemodlím ve jménu Joyce; kdybych se tak modlila, nikdy bych ničeho nedosáhla! Duch svatý nám pomáhá modlit se tak, jak bychom měli, a jméno Ježíš je zárukou, že dostaneme odpověď. Takže buď v modlitbě smělý, protože se modlíš ve jménu, které je nad každé jiné jméno, a při zmínce tohoto jména se musí sklonit každé koleno (viz Filipským 2,10).


Modli se směle a očekávej výsledky!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon