Jak se mohu změnit?

Jak se mohu změnit?

A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. (Římanům 12,2)

Vlastním úsilím a snahou se bez Boží pomoci nedokážeme změnit. Nepomohou nám v tom ani frustrace, sebenenávist, sebeodmítnutí, vina, obavy nebo skutky těla. V Kristu jsme novým stvořením (2. Korintským 5,17), a jako takoví se chceme líbit Bohu. Chceme být takoví, jaké nás chce mít, a toužíme, aby se mu naše chování líbilo. Nejdříve se ale musíme naučit přemýšlet jako on.

Změna je důsledek obnovy mysli Božím slovem. Pokud souhlasíš s Božím slovem a skutečně věříš, že to, co říká, je pravda, začne se to postupně projevovat i ve tvém životě. Je to proces, skládající se ze tří fází. Nejprve začneš přemýšlet jinak, pak začneš mluvit jinak, a nakonec začneš i jednat jinak. Po celou dobu ale můžeš vědět, že je vše v pořádku, protože jsi na cestě k cíli.

Užívej si čas proměny. Raduj se na cestě, po níž kráčíš směrem k cíli. Užívej si cestu! Nepromrhej všechen svůj nynější čas spěchem do budoucnosti. Uvolni se. Dovol Bohu, aby byl Bohem. Nebuď na sebe tak tvrdý. Změna přichází kousek po kousku, tento proces tě ale každým dnem o něco víc přibližuje k Bohu.


Můžeš přijít k Ježíši takový, jaký jsi. Přijme tě a učiní tě takovým, jaký bys měl být.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon