Jak Skrze Víru Vidět Sebe Božíma Očima

Jak skrze víru vidět sebe Božíma očima

…Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. 1. Janův 4,4

Bůh vám již udělil víru pro všechno, s čím se v životě setkáváte nebo co má nastat ve vaší budoucnosti. Možná to tak nevypadá nebo se necítíte schopní v životě vítězit, ale víra v Boha není založena na okolnostech nebo na našich pocitech.

Nepřítel vás chce přesvědčit, že v životě nemáte šanci, že jste příliš slabí, chudí nebo máte jiný problém. Bůh však na vás hledí úplně jinak. Vidí vás očima lásky. Pozoruje, kým jste v Kristu – kým se můžete stát, a co do vás vložil – nevidí vás tak, jak na vás hledí ostatní lidé.

Pokud uvidíte svůj život z Boží perspektivy, budete moci žít životem úplného vítězství.

Budete však potřebovat víru. Nestačí pouze vědět, že jsme Boží děti a že nás Bůh miluje. Musíme tomu také věřit. Potřebujeme víru, abychom mohli vykročit vpřed a vítězit v životě. Víra nám však nepomůže, pokud se ji nenaučíme uvolnit. Pokud chceme, aby naše víra přinášela ovoce, musíme v ní jednat.

To činíme svými slovy, jednáním a samozřejmě také modlitbou.  Je na nás, abychom ten krok udělali.

V 1. Janovi 4,4 je verš, který křesťané rádi opakují a pokaždé, když jej použiji na kazatelně nebo na nějaké konferenci, všichni tleskají. Kolik lidí však skutečně věří, „že Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě?“

Pravdou je, že On je větší a že vás miluje. Proto dnes posilněte svou víru a dívejte se na sebe z Boží perspektivy. Není důležité, jaký pohled vám ukazuje nepřítel, nebo jak věci skutečně vypadají. Vírou můžeme zvítězit díky Tomu, který je v nás!


Můžete se začít modlit

„Bože, věřím, že mě miluješ a dáváš mi sílu vítězit. Jako Tvé dítě budu jednat ve víře, kterou mi každý den dáváš, budu Ti důvěřovat a vítězit nade vším, co se proti mně postaví.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon