Jaké je tvé ovoce

Jaké je tvé ovoce

Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. (Matouš 7,18)

Během prvních několika let své služby jsem strávila mnoho času modlitbou, v níž jsem Boha žádala o mocné a dynamické dary, které by mi pomohly efektivněji mu sloužit. Zaměřila jsem se na dary, které jsem potřebovala, příliš jsem ale nepřemýšlela o ovoci Ducha. Musím přiznat, že jsem se víc zajímala o moc než o zbožný charakter.

Jednoho dne ke mně Pán promluvil: „Joyce, kdybys věnovala alespoň polovinu energie a času, který věnuješ vyhledávání darů, modlitbám a snaze rozvíjet ovoce Ducha, už bys měla obojí.“

Jako křesťané se často modlíme, aby nám Bůh dal velkou duchovní moc, ve skutečnosti by ale naší prioritou mělo být rozvíjení ovoce Ducha – lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, věrnosti, tichosti a sebeovládání (viz Galatským 5,22–23). Čím blíž jsme Bohu, tím víc ovoce ve svém životě přirozeně produkujeme.

V Bibli je napsáno, že nás lidé poznají po ovoci, ne po darech. Když mohou pozorovat ovoce Božího Ducha ve tvém životě, mohou vidět, co Bůh dělá ve tvém srdci. Popros dnes Boha, aby ve tvém životě každý den pěstoval ovoce Ducha svatého. Pokud se zaměříš na ovoce, Boží moc bude následovat.


Lidé chtějí vidět, zda je to, co máš, skutečné, a teprve pak budou ochotni naslouchat tomu, co se jim snažíš říct.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon