Jako dlouho, Pane?

Jako dlouho, Pane?

… ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se, chodí, a neochabnou. (Izajáš 40,31)

Čekat na Boha neznamená být pasivní a očekávat, že Bůh udělá všechno za nás. Myslím si, že to znamená, že máme čekat na Boží nasměrování a vedení v oblastech, které pro nás připravil, a zároveň mu důvěřovat, že udělá to, co dokáže jen on sám. Mnohokrát se mi stalo, že jsem s důvěrou čekala na Boha, a on mi ukázal v mém chování nebo postojích věci, které jsem potřebovala změnit. Bůh nechce měnit jen naše okolnosti, chce změnit nás.

Když trávíme čas s Bohem, zjevuje nám různé věci a nacházíme občerstvení v jeho přítomnosti. Blízkost a důvěrnost s Bohem je jednou z našich největších výsad jako jeho dětí. Čím víc času s ním trávíme, tím víc jsme proměňováni k jeho obrazu. Studuj Boží slovo a přijmi ho jako osobní dopis od Boha pro tebe. Bude pro tebe útěchou a zároveň tě bude korigovat. Očekávej na Boha s důvěrou a srdcem plným očekávání. Těš se na všechny dobré věci, které pro tebe naplánoval


Důvěřuj Bohu, a on tě bude každý den proměňovat.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon