Je to tvá volba

Je to tvá volba

Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. (Efezským 2,10)

Bůh ti dal úžasný dar: svobodnou vůli. Dává ti možnost, abys přijal sám sebe takového, jakého tě stvořil. Ty máš ale svobodnou vůli, a můžeš to odmítnout. Přijmout něco znamená, vzít si to jako něco dobrého, správného a přijatelného.

Lidé, kteří sami sebe odmítají, nejsou schopni považovat sami sebe za dobré a přijatelné. Vidí jen své nedostatky a slabosti a přehlížejí svou krásu a sílu. To je nevyvážený postoj, jaký v minulosti lidem často vštěpovaly autority, které se zaměřovaly spíš na to, co bylo špatné a nedostatečné než na silné stránky a dobré věci.

Bible říká: „Cožpak půjdou dva spolu, aniž by se sešli?“ (Amos 3,3) S Bohem můžeš chodit a mít k němu blízko, jen tehdy, když se rozhodneš s ním souhlasit. On říká, že tě miluje a přijímá. To znamená, že jestli s ním chceš souhlasit, nemůžeš sám sebe nenávidět nebo odmítat.


Když tě Bůh stvořil, stvořil něco úžasného.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon