Jednoduchá modlitba víry

Jednoduchá modlitba víry

Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. (Jeremjáš 29,12)

Když se modlíme jednoduchou modlitbu a prostými slovy předkládáme Bohu své potřeby nebo potřeby jiných lidí, máme někdy pocit, že bychom měli udělat nebo říct něco víc. Já jsem ale zjistila, že když se modlím za to, co mi Duch svatý vložil do srdce, aniž bych k tomu přidala něco, co je plodem mého vlastního úsilí, je má modlitba jednoduchá a nemusí nutně být příliš dlouhá.

Když si uděláme chvilku, abychom Bohu za něco poděkovali nebo ho o něco požádali, naše mysl nám může říkat: To nebyla dostatečně dlouhá nebo dostatečně výmluvná modlitba. Měl by ses modlit hlasitěji a výrazněji, pokud opravdu chceš, aby tě Bůh slyšel.

Často si myslíme, že musíme na Boha nebo jiné lidi svými modlitbami zapůsobit. Soustředěním se na to však jen ztrácíme radost, kterou má přinášet jednoduchá modlitba víry. Když žijeme v úzkém společenství s Bohem, můžeme prostě Bohu říct, co nám leží na srdci, a věřit, že nás slyšel a že se o to postará svým způsobem a podle svého načasování.

Při hledání jednoduchosti nám vždy mohou být dobrým příkladem děti. Poslouchej někdy, jak se dítě modlí, a radikálně to změní tvůj modlitební život.


Modli se jednoduše. Uvidíš, že si tak modlitbu víc užiješ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon