Jednota přináší požehnání

Jednota přináší požehnání

Hle, jak je dobré a příjemné, když bratři přebývají pospolu. Jako vonný olej na hlavě, stékající na vous, na vous Áronův, stékající na otvor jeho roucha, jako chermónská rosa, jež padá na sijónské hory. Tam totiž Hospodin přikázal své požehnání, život až navěky. (Žalm 133,1–3)

Pokud ses za něco modlil a máš pocit, že neslyšíš Boha, budeš možná potřebovat někoho, kdo se bude modlit ve shodě s tebou. Takový druh jednoty v sobě má mocnou duchovní dynamiku a podle dnešních veršů je dobrý a přináší Boží požehnání.

Když se dva nebo více lidí na něčem shodnou, Ježíš slibuje, že bude s nimi. Jeho přítomnost přináší do našeho života a podmínek větší moc, než si vůbec dokážeme představit. Ježíš řekl: „Amen, opět vám pravím: Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoli věci, o niž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich.“ (Matouš 18,19–20) Bůh je s námi samozřejmě i tehdy, když k němu přistupujeme jako jednotlivci. Když se ale v jednotě a ve shodě spojíme s druhými, naše síla roste. Bible říká, že jeden může pronásledovat tisíc a dva mohou zahnat deset tisíc (viz Deuteronomium 32,30). Taková matematika se mi líbí!

Kde je jednota, tam Bůh přikázal své požehnání. On je uprostřed těch, kdo jsou ve shodě v jeho jménu. To je důvod, proč nepřítel pilně pracuje na tom, aby nás rozdělil, vnesl do našich vztahů spory a udržoval nás ve vzájemném napětí. Potřebujeme pochopit sílu jednoty a shody a vstoupit do ní tím, že budeme hovořit s Bohem a naslouchat jeho hlasu ve společenství s ostatními.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nevynechávej modlitby s ostatními.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon