Jeho milost je dostatečná

Jeho milost je dostatečná

Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí. (Římanům 6,14)

Boží milost je větší než náš hřích nebo jakýkoli jiný problém, který můžeme mít. Možná se někdy cítíš provinile a nejraději by ses vyhnul Boží přítomnosti, Bůh ale chce, abys utíkal k němu, nikoli pryč od něho.

Všichni jsme zhřešili a postrádáme Boží dokonalost, v Ježíši nám Bůh ale nabízí řešení tohoto problému. Vykoupil nás z veškeré bídy hříchu a nabízí nám svou milost, kterou je možné přijmout jednoduchou vírou.

Všichni se v životě setkáváme s mnoha výzvami, boji a pokušeními, Bůh je ale vždy ochoten nám pomoct. Žádný problém pro něj není příliš velký. Možná stojíš před něčím, co vypadá jako hora problémů, Bůh ale má horu milosti, která je ještě mnohem větší. I když si Boží pomoc nezasloužíš, je stále k dispozici. Stačí o ni poprosit, mít víru jako malé dítě a věřit!


Bůh nás nikdy nevede tam, kde by se o nás nemohl postarat. Jeho milost je vždy dostačující – za všech životních okolností. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon