Jeho příbytek

Jeho příbytek

Nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží? (1. Korintským 3,16)

Jsem ohromena a nepřestávám žasnout, jak úžasným požehnáním je fakt, že Duch svatý přebývá v nás. Inspiruje nás k velkým věcem. Obdařuje nás mocí pro splnění všech našich úkolů. Zůstává s námi v úzkém kontaktu, nikdy nás neopustí a nikdy se nás nezřekne.

Jen se nad tím zamysli: když věříme v Ježíše Krista, jsme domovem Božího Ducha svatého! Měli bychom o této pravdě stále znovu meditovat, dokud se pro nás nestane osobním zjevením. Pokud to budeme dělat, nikdy nebudeme bezmocní, beznadějní nebo slabí, protože Pán zaslibuje, že Duch k nám bude mluvit, bude nás posilovat a motivovat. Nikdy nebudeme bez přítele a nezůstaneme bez vedení, neboť on zaslibuje, že nás povede a bude s námi ve všem, co děláme.

Pavel napsal svému mladému učedníkovi Timoteovi: „Ten krásný svěřený poklad zachovej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá.“ (2. Timoteovi 1,14)

Pravdy, které víš o Duchu svatém, jsou nesmírně vzácné. Proto je střež, uchovávej si je v srdci a nedovol, aby ti proklouzly mezi prsty. Věříš v Ježíše Krista, a Duch svatý v tobě nepřebývá jen proto, aby ti pomohl udržet si to, co už ses naučil, ale i proto, abys mohl růst a sdílet to s ostatními. Važ si ho, cti ho, miluj ho a klaněj se mu. Je tak neuvěřitelně dobrý, tak milující, tak úžasný. Je nádherný – a ty jsi jeho příbytkem!


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Několikrát denně nahlas zopakuj: Jsem Božím příbytkem. Bůh si ve mně udělal svůj domov.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon