Ještě vzácnější cesta

Ještě vzácnější cesta

Vy však usilujte o větší dary milosti. A ukazuji vám ještě mnohem vzácnější cestu. (1. Korintským 12,31)

Třináctá kapitola Prvního listu Korintským, která bezprostředně navazuje na náš dnešní verš, nám jasně říká, že ať bychom sloužili sebevíce dary Ducha svatého, nebylo by nám to k ničemu, pokud bychom nejednali v lásce. Dnešní verš říká, že láska je mnohem vzácnější cesta, která převyšuje všechno ostatní.

I kdybychom mluvili jazyky lidskými i andělskými, měli dar proroctví, znali všechna tajemství a měli všechno poznání a veškerou víru, takže bychom přemisťovali hory, ale neměli bychom lásku, nic nejsme (viz 1. Korintským 13,1–2).

Když jsem vstoupila na cestu Duchem naplněného života, často jsem slýchala o darech Ducha. Mnoho lidí se zaměřovalo na to, jaké dary mají a jak je mohou uplatňovat. Naneštěstí jsem slyšela mnohem více informací o duchovních darech než o lásce nebo jiném ovoci Ducha.

Ve dvanácté kapitole Prvního listu Korintským je vyjmenováno devět darů Ducha svatého. Několik dalších jich je uvedeno ve dvanácté kapitole listu Římanům. V páté kapitole listu Galatským čteme o devíti druzích ovoce Ducha.

Dary Ducha jsou nesmírně důležité a měli bychom po nich hluboce toužit. Potřebujeme se o nich učit, musíme vědět, jak je správně používat, a o ty, jež nám byly dány, musíme pečovat. Nikdy bychom ale neměli na dary nebo schopnost jimi sloužit dávat větší důraz než na lásku a jednání v lásce.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh tě miluje a chce, abys nechal jeho lásku ze svého života proudit k druhým.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon