Ježíš a emoce

Ježíš a emoce

Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. (Židům 4,15)

Autor listu Židům říká, že Ježíš prošel veškerými zkouškami a zakusil všechny emoce, které prožíváme i my, zůstal ale bez hříchu. Nezhřešil, protože nepodlehl svým negativním pocitům. Znal Boží slovo do každé oblasti svého života, protože před začátkem služby strávil roky jeho studiem. Pokud nebudeme velmi dobře znát Boží slovo, nikdy nebudeme schopni říct „ne“ svým pocitům.

Když mi někdo ublíží a já se cítím naštvaná nebo rozrušená, modlím se: „Ježíši, jsem tak ráda, že chápeš, co právě teď cítím, a že mě za to neodsuzuješ. Nechci podlehnout svým emocím. Pomoz mi odpustit těm, kteří mi ukřivdili, a nepohrdat jimi, nevyhýbat se jim a nesnažit se jim odplatit za to, co mi způsobili!“

Bez ohledu na to, kdy a jak pokušení přijde, Bůh nám dává sílu vzepřít se mu. Potřebujeme ale znát jeho Slovo a spoléhat na jeho pomoc. Ve své vlastní síle to nedokážeme. Jen Boží slovo a jeho Duch nám umožní pokušení odolat! Není špatné dostat se do pokušení, špatné je, když pokušení podlehneme.


Ovládej své emoce a nedovol jim, aby tě řídily!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon