Ježíš není farizeem

Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. Jan 3,18

Bůh touží uzdravit svůj lid z ran způsobených odmítnutím. Chce, abychom věděli, že On nás nikdy neodmítne. V Matoušově evangeliu 11,28 říká: „Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.“ Mluví zde o těch, kdo tvrdě pracují, aby se stali dokonalými, a pak se bičují a cítí se vinnými, když se jim to nepodaří.

Ježíš na tomto místě mluví k lidem, kteří se snažili žít pod farizejskými zákony. Je velmi těžké je všechny naplnit a zalíbit se farizejům. S farizeji se můžeme setkat i dnes, každý z nás určitě někoho takového zná. Někoho, kdo nám neustále dává najevo: Přijmu tě, jen když budeš dokonalý a uspokojíš všechna má očekávání. Pokud se ti to nepodaří, odmítnu tě a nebudu tě mít rád.

Ježíš není farizejem. V Janově evangeliu 3,18 čteme, že neodmítne nikoho, kdo v Něj věří. Takže v Něj věřme, milujme Ho, přilněme k Němu, opřeme se o Něj a důvěřujme Mu. Pak budeme moci skutečně prožívat radost života v hojnosti, který nám Bůh nabízí.

Modlitba

„Bože, děkuji Ti, že mě miluješ a vždycky přijímáš. Věřím v Tebe, miluji Tě, důvěřuji Ti a spoléhám se na Tebe se vším, co je ve mně.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon