Ježíš, tvůj Kníže pokoje

Ježíš, tvůj Kníže pokoje

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. (Jan 14,27)

Když jsme ve stresu, obvykle se snažíme odstranit věci, které způsobují naše problémy. Jenže zdrojem stresu ve skutečnosti nejsou naše potíže, okolnosti ani situace. Stres přichází, když se snažíme řešit problémy způsobem světa, a ne ve víře v Ježíše Krista, který je Knížetem pokoje.

Ježíš svou krví zaplatil za náš pokoj. Pokoj je dar, který jsme od něho dostali, ale chceme-li v něm žít, musíme změnit svůj přístup k životu. Nemůžeme tolerovat úzkost, frustraci, hořkost, svár, urážlivost nebo strnulé zákonické postoje a zároveň se těšit z Božího pokoje.

Přestože se někdy musíme vypořádat s nejrůznějšími problémy, můžeme prožívat Ježíšův pokoj, protože on přemohl svět a zbavil ho moci nám ubližovat (viz Jan 16,33). Dává nám sílu, abychom se nenechali vyvést z míry a neznepokojovali se. Pokoj nám je k dispozici, stačí se pro něj rozhodnout!

Kníže pokoje, Ježíš Kristus, který žije uvnitř těch, kteří jej přijali, přesně ví, co máme v každé konkrétní situaci udělat, ukazuje nám to a vede nás k pokoji.


Pokud každý den žijeme v Kristově pokoji, můžeme dosáhnout úžasných věcí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon