Jistota a důvěra v modlitbě

Jistota a důvěra v modlitbě

Neustále se modlete. (1. Tesalonickým 5,17)

Čím blíž jsme k Bohu, tím jistější se stáváme v modlitbě. Pravdou je, že Bůh chce, abychom se v modlitbě cítili tak jistě a pohodlně, že se pro nás stane jako dýchání; jako něco, co děláme bez námahy v každém okamžiku života. Dýchání nevyžaduje žádné velké úsilí, a totéž bude platit pro modlitbu, pokud pochopíme její jednoduchost.

Modlit se bez ustání, jak o tom mluví apoštol Pavel (viz 1. Tesalonickým 5:17), neznamená, že musíme nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně vyslovovat nějaké formální modlitby. Znamená to, že můžeme celý den strávit v postoji modlitby. Jakoukoli situaci, do níž se dostaneme, stejně jako věci, které potřebujeme vyřešit, můžeme jednoduše předložit Bohu v modlitbě. Často říkám: „Modli se v průběhu celého dne.“

Měj na paměti, že modlitbu nečiní mocnou její délka, hlasitost nebo výmluvnost. Modlitbu činí mocnou její upřímnost a víra, která za ní stojí.


Můžeš se modlit kdekoli, kdykoli a za cokoli. Tvé modlitby mohou být hlasité nebo tiché, dlouhé nebo krátké, veřejné nebo soukromé – nejdůležitější je, že se modlíš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon