Jsem, který jsem a jeho moc

JSEM, KTERÝ JSEM a jeho moc

Bůh Mojžíšovi odpověděl: JSEM, KTERÝ JSEM. A pokračoval: Toto řekneš synům Izraele: JSEM mě poslal k vám. (Exodus 3,14)

„Ježíš jim řekl: ‚Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já jsem.‘“ Jan 8,58

Když Bůh řekl Mojžíšovi a když Ježíš řekl svým učedníkům „JÁ JSEM“, řekl ve skutečnosti něco neuvěřitelného. Pokud tomu skutečně uvěříme, může to změnit způsob našeho každodenního života.

Bůh je tak veliký, že neexistuje žádné slovo, které by ho mohlo dostatečně popsat. Jak bychom mohli pomocí jednoho jména popsat někoho, kdo je nepopsatelný? Bůh není jen jedna věc – on je všechno. To je důvod, proč řekl Mojžíšovi: „JÁ JSEM se dokáže postarat o všechno, na co narazíš. Cokoli potřebuješ, JÁ JSEM. Není nic, co bych nezvládl. Mám všechno pod kontrolou nejen nyní, ale neustále. Můžeš být v klidu, protože JÁ JSEM. JÁ JSEM s tebou a jsem schopen udělat vše, co je třeba udělat!“

Totéž platí i pro tebe dnes. Cokoli potřebuješ, Bůh říká, JÁ JSEM. V něm nalezneš zaopatření, radost, pokoj, uzdravení, obnovu a sílu. Ještě předtím, než budeš vědět, co potřebuješ, JÁ JSEM to ví, a je vždy nablízku, aby ti zajistil každou dobrou věc.


V životě se není čeho bát, když víš, že máš přístup k neomezené dobrotě, milosti a síle Boha, který o sobě říká JÁ JSEM.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon