Jsi místem modlitby

Jsi místem modlitby

Neboť jsme Boží spolupracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba. (1. Korintským 3,9)

V době Staré smlouvy byl chrám Božím domem a místem modlitby pro Boží lid Izraele. Chrám se skládal ze tří částí, z nichž jednou byla nejsvětější svatyně, kde přebývala Boží přítomnost! Neuvěřitelné je, že nyní je místem, kde přebývá Boží přítomnost, náš obnovený a posvěcený duch!

V rámci Nové smlouvy nám apoštol Pavel říká, že Boží přítomnost je tajemství, které nám Bůh zjevil: tím tajemstvím je Kristus v nás, naděje slávy (viz Koloským 1,27). Díky jednotě, kterou nyní máš s Kristem, můžeš být blízko Bohu, protože jsi jeho živým chrámem. Duch svatý žije v tobě. A přestože ten chrám je stále ještě ve výstavbě, jsi jeho domovem, jeho svatyní. Pavel nás důrazně vybízí, abychom žili svatý život, protože jsme Božím chrámem.

Zatímco děti Izraele musely jít na určité místo, aby mohly Bohu obětovat oběť chvály, a musely přitom dodržovat podrobné instrukce, my máme neuvěřitelnou výsadu, že můžeme Boha uctívat kdekoli a kdykoli.


Můžeme být stále blízko Bohu, protože on v nás přebývá!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon