Jsi nedoslýchavý?

Jsi nedoslýchavý?

Neříkám to proto, že bych měl nedostatek; vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. Umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. (Filipským 4,11–12)

Když nás Duch svatý vede do požehnání, jsme vždy ochotni ho následovat. Pokud ale jeho vedení znamená, že nebudeme mít to, po čem toužíme, můžeme někdy být nedoslýchaví.

Když Pavel uvěřil a byl pokřtěn v Duchu svatém, zjevil mu Duch svatý určitě věci, které bude must snášet (viz Skutky 9,15–16). Pavel v životě prošel mnoha obtížnými situacemi, zažil ale také různá požehnání. Pod Boží inspirací napsal velkou část Nového zákona, měl vize, andělská navštívení a prožil i mnoho dalších úžasných věcí. Musel však následovat vedení Ducha svatého, i když věci nebyly nijak růžové. Slyšel a poslouchal Boží hlas, ať už to bylo pohodlné, nebo ne, příjemné, nebo méně příjemné, v jeho prospěch, nebo naopak.

V dnešních verších Pavel říká, že je spokojený, ať žije v požehnání, nebo čelí bojům. Hned v dalším verši prohlašuje, že všechno může v Kristu, který ho posiluje. To znamená, že v dobrých časech měl Pavel sílu, aby si je mohl užít a udržet si dobrý postoj, a v těžkých časech měl sílu, aby vydržel a udržel si správný postoj i uprostřed těžkostí.

Duch svatý tě povede v dobrých i těžkých časech. Můžeš se na něj spolehnout bez ohledu na to, co se ve tvém životě děje.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh zůstává stejný bez ohledu na to, jaké jsou tvé momentální okolnosti, a je vždy hoden chvály a vděčnosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon