Jsi připraven k výcviku?

Jsi připraven k výcviku?

Vidíte bratří, jak vás Bůh povolal: není mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré, a co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné… (1. Korintským 1,26–27)

Podíváme-li se na učedníky, které si Ježíš vybral, zjistíme, že Bůh si někdy nevybírá ty, kteří se zdají být kvalifikovaní. Nezáleží na tom jaké dary, talenty či zkušenosti ti podle tvého názoru chybějí. Bůh ti poskytne veškerý trénink a uschopní tě, abys mohl udělat to, k čemu tě povolal.

Někdy tento trénink možná nebude probíhat tak, jak bys čekal, Bůh si tě ale připraví způsobem, jaký si sám vybere. V některých případech půjde o formální vzdělávání, často to ale bude jinak. Bůh si pro ten správný výcvik použije ve tvém životě cokoli, pokud s ním ovšem budeš spolupracovat. Je smutné, že mnoho lidí má v životě velké povolání, jsou ale příliš netrpěliví na to, aby prošli přípravou nezbytnou k tomu, aby byli na tuto práci vybaveni.

Ester musela absolvovat rok příprav, než jí bylo dovoleno předstoupit před krále. Dvanáct měsíců trpělivě procházela procesem očišťování, poté si ji však Bůh mohl použít, aby zachránila svůj lid před Hamanovým spiknutím.

Pokud se necítíš být dostatečně kvalifikovaný pro něco, k čemu tě Bůh volá, nenech se tím zastavit. On sám tě bude připravovat a trénovat. Zjisti, co tě Bůh chce v tomto období naučit, a buď ochoten vykročit, jakmile se objeví příležitost.


Bůh tě vybaví pro vizi, kterou ti dal.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon