Jsi vyvolen Bohem

Jsi vyvolen Bohem

Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce… (Jan 15,16)

Když si nás Bůh vybírá pro své úžasné plány a záměry, používá jiná kritéria, než jaká používá svět. Svět si vybírá lidi na základě jejich vzhledu, talentu, vzdělání nebo dovedností, Bůh to ale dělá jinak. Pavel napsal Korinťanům, že Bůh si vybírá to, co svět považuje za pošetilé, aby zahanbil moudré, a vyvoluje si to, co svět nazývá slabým, aby zahanbil silné (viz 1. Korintským 1,26–29).

Jsem moc ráda, že si nás Pán záměrně vybírá navzdory našim slabostem! Když Bůh přišel s nápadem založit Joyce Meyer Ministries, nehledal ty nejkvalifikovanější lidi. Vybral si někoho, kdo ho miluje, kdo bude tvrdě pracovat a bude odhodlaný. Neměla jsem žádný zvláštní talent kromě toho, že jsem dobře komunikovala, i tak ale byl můj hlas trochu neobvyklý. Jsem si jistá, že svět by mě odmítl jako nekvalifikovanou, Bůh to ale naštěstí neudělal.

To, co platí pro můj život, platí i pro tvůj. Lidé se mohou dívat na zevnějšek, Bůh se ale dívá na srdce. Možná existují kvalifikovanější nebo talentovanější lidé, Boží volba ale není založena na vzhledu, vzdělání, majetku nebo dokonce talentu. Je založena na postoji tvého srdce. Pokud máš správný postoj a jsi mu ochotně k dispozici, Bůh může ve tvém životě udělat víc, než by sis kdy mohl pomyslet.


Pokud zůstaneme Bohu věrní, nakonec se dostaneme tam, kde nás chce mít.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon