K Bohu můžeš být upřímný

K Bohu můžeš být upřímný

Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě; a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své učedníky i Jan.“ (Lukáš 11,1)

Úspěšný modlitební život si nevybuduješ přes noc, ani ho nemůžeš okopírovat od někoho jiného. Bůh má pro každého z nás jedinečný plán. Nemůžeme vždy dělat to, co dělá někdo jiný, a očekávat, že to bude fungovat i u nás. Náš modlitební život se rozvíjí postupně, jak se rozvíjíme my.

Naše modlitby jsou často příliš všeobecné a nejsou vyjádřeny dostatečně jasně. Když se modlíme, můžeme být před Pánem přímí a upřímní. Bible nás učí, že se můžeme modlit odvážně, s očekáváním a konkrétně. Tvůj nebeský Otec tě miluje, proto můžeš přicházet s odvahou, důvěrou a smělostí k jeho trůnu milosti (viz Židům 4,16).

Pokud potřebuješ se svým modlitebním životem pomoct, buď k Bohu upřímný. Pověz mu o svých potřebách. On ti pomůže, když ho o to požádáš. Jednoduše řekni stejně jako učedníci: „Pane, nauč mě se modlit.“


Zásadním klíčem k modlitbě při řešení našich problémů je víc důvěřovat Ježíšovu jménu a méně se spoléhat na sebe nebo na někoho jiného. V Ježíšově jménu je moc.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon