K Bohu můžete přijít úplně kdykoliv

V něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. Efezským 3,12

Bůh nám dovoluje, abychom beze strachu, s jistotou a odvahou přistupovali k Jeho trůnu milosti. V listu Efezským 3,12 nám je řečeno, že máme k Bohu přistupovat otevřeně.

Skrze náš vztah s Ježíšem může být Duch svatý stále s námi. Tento verš nám říká, že jelikož jsme Ježíšovou spravedlností, můžeme si být jisti, že nás Bůh miluje a stále přijímá. Když potřebujeme pomoc a odpuštění, dá nám je zdarma. Můžeme k Němu přijít a prosit Ho o vše, co potřebujeme, a to úplně kdykoliv.

Můžeme k Němu jít klidně 200krát za den, máme k Němu zajištěný neustálý přístup. Ani od nás nepožaduje, abychom zaklepali na dveře a počkali, až nás pozve dovnitř.

Možná máte někoho, u koho jste vždy vítaní. Můžete k němu přijít kdykoliv, nemusíte ani klepat, protože jste vítaní jak ve dne, tak v noci. Prostě vejdete dovnitř.

Nyní si představte, že přesně to stejné vám nabízí Bůh. Můžete k Němu přistupovat otevřeně, to znamená, že nemusíte být opatrní, dělat si starosti a přemýšlet, zdali jste stále vítáni. Dokonce, i když uděláte něco, co byste dělat neměli, můžete ze svého hříchu činit pokání, být očištěni Ježíšovou krví a s důvěrou přistupovat do Jeho přítomnosti.


Můžete se začít modlit

„Bože, je nádherné vědět, že k Tobě mohu přijít úplně kdykoliv a že jsi stále se mnou. Jsem tak vděčný za toto privilegium. Děkuji Ti, že mě zveš, abych se Ti přiblížil.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon