Kde je tvůj Bůh?

Kde je tvůj Bůh?

Hledejte Hospodina, dokud se dává najít, volejte ho, dokud je blízko. (Izajáš 55,6)

Během let, kdy stojím ve službě, se mě lidé často ptali, proč necítí Boží přítomnost. Někdy jsem si i sama kladla stejnou otázku.

Z Písma víme, že Duch svatý neuteče a neopustí nás pokaždé, když uděláme něco, co se mu nelíbí (viz Židům 13,5). Ve skutečnosti je odhodlán s námi zůstat a pomoct nám vypořádat se s našimi problémy. Nenechá nás osamělé a bez pomoci.

Ne, Duch svatý nás nikdy neopouští, někdy se ale jako by skrývá. Ráda říkám, že si Bůh někdy se svými dětmi hraje na schovávanou. Někdy se před námi ukrývá, dokud ho nezačneme dostatečně postrádat, abychom ho začali hledat. A když ho hledáme, slibuje, že ho nalezneme (viz 1. Paralipomenon 28,9; Jeremjáš 29,13).

Ve svém Slovu nám Bůh opakovaně říká, abychom ho hledali, hledali jeho tvář, jeho vůli, jeho záměr pro svůj život. Hledat znamená po něčem toužit, usilovat o to a jít za tím ze všech sil. Také nám bylo řečeno, abychom Boha hledali včas, usilovně a pilně. Pokud ho nebudeme hledat, budeme v životě cítit zklamání. Bůh chce, abychom ho hledali, a nařizuje nám, abychom to dělali. Má to zásadní význam pro naši cestu s ním a je to nezbytné pro náš duchovní růst. Řekni Bohu, jak je pro tebe důležitý a že bez něj nic nedokážeš.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Cti Boha dnes i každý další den tím, že ho požádáš, aby se podílel na každé oblasti a každém detailu tvého života.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon