Když jsi zoufalý

Když jsi zoufalý

Radujte se v Hospodinu a plesejte, spravedliví, jásejte, všichni lidé přímého srdce! Žalm 32,11

Záchvaty malomyslnosti a zoufalství čas od času prožívají lidé ze všech společenských vrstev. Existuje mnoho základních příčin zoufalství a různé způsoby léčby, jimiž se lidé snaží tyto problémy řešit. Některé z nich jsou účinné, mnohé ale nabízejí pouze dočasné řešení. Dobrou zprávou je, že Ježíš nás může uzdravit a vysvobodit z malomyslnosti. On může do našeho života vrátit pokoj a radost.

Pokud jsi Božím dítětem, je Pánova radost již v tobě. Dokonce i když nemáš pocit, že by ses cítil radostně, můžeš se na tu radost napojit a vírou ji uvolnit. Díky své víře v Ježíše Krista můžeš začít zakoušet to, co ti patří. Boží vůlí je, abys prožíval radost!

I já jsem dlouho měla potíže s malomyslností a zoufalstvím. Díky Bohu jsem ale poznala, že nemusím dovolit, aby mě negativní pocity ovládaly. Naučila jsem se, jak ve svém životě uvolnit Pánovu radost! Když přijde malomyslnost, nepřijímej ji a nesouhlas s ní. Povzbuzuj se tím, že budeš hledět na Boží zaslíbení a dovolíš Bohu, aby tě naplnil nadějí. Bez ohledu na to, čím jsi v životě prošel nebo čím procházíš nyní, zoufalstvím nic nevyřešíš. Ať jsi ztratil cokoli, stále ti toho ještě hodně zbývá. Přestaň žít v minulosti a požádej Boha, aby ti ukázal budoucnost, kterou pro tebe naplánoval!


Když jsi v pokušení nechat se odradit, řekni pokušení „ne!“, zůstaň pozitivní a očekávej, že se stane něco dobrého!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon