Klíč k naplnění

Klíč k naplnění

Nyní toto praví Hospodin zástupů: Přemýšlejte o svých cestách! (Ageus 1,5)

Bůh pro tebe a pro mě naplánoval úžasný a naplňující život. Jestli ale budeš tvrdohlavý (viz Exodus 33,3) nebo zatvrzelý, mineš věci, které pro tebe připravil. Pokud jsme tvrdohlaví, pokud odmítáme naslouchat Božímu hlasu a poslechnout ho, zůstáváme v zajetí starého způsobu života a nemůžeme dělat pokroky. Když se ocitneme v tomto stavu, často se nedokážeme zastavit a sami sebe se zeptat, v čem je problém.

Dnešní verš se vztahuje k době, kdy byl Boží lid nespokojený a zažíval mnoho problémů. Tehdy jim Bůh řekl, aby přemýšleli o svých cestách. Když lidé neprožívají v životě naplnění, často hledají příčiny všude kromě sebe. Pokud nejsi v životě naplněný, udělej to, co Bůh nařídil lidem ve Starém zákoně: „přemýšlej o svých cestách“. Požádej Boha, aby k tobě mluvil o „tvých cestách“ a věnuj pozornost tomu, co říká. Sama jsem to udělala již mnohokrát a v důsledku toho jsem pak musela změnit své myšlení, motivy nebo chování.

Když jsem uvažovala o svém jednání, zjistila jsem, že jsem tvrdohlavá, neústupná, umíněná, pyšná a mám v sobě i mnoho dalších věcí, které mi brání v pokroku. Díky Bohu, že mě změnil! Modlím se, aby mě neustále proměňoval a nikdy s tím nepřestal.

Chci všechno, co pro mě Bůh má, a nechci nic, co on nechce. Patřím mu a ty mu patříš také. On chce, abys měl šťastný, požehnaný a nádherný život, abys byl spokojený a cítil se naplněný. Pokud tvůj život takový není, udělej si čas a přemýšlej o svých cestách. Zeptej se Boha, co potřebuješ změnit, a pak udělej vše, co ti řekne.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Neboj se čelit pravdě o sobě, protože ta osvobozuje.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon