Konání zázraků

Konání zázraků

Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, … jinému působení mocných činů… (1. Korintským 12,8–10)

Ježíš učinil mnoho zázraků. Například proměnil vodu ve víno (viz Jan 2,1–10) a nasytil zástup obědem malého chlapce tak, že zůstaly plné koše zbytků (viz Jan 6,1–13). Existuje mnoho druhů zázraků – zázraky zaopatření, zázraky uzdravování, zázraky vysvobození a ještě mnoho dalších.

Dave a já jsme za ty roky viděli mnoho zázraků. Viděli jsme zázraky jako fyzické uzdravení a vysvobození z dlouholetých svázaností. Zažili jsme také zázraky zaopatření, kdy se Bůh postaral o nás a o naši službu tak nadpřirozeně, že bylo jasně vidět, že do naší situace zasáhl on sám a dal nám to, co jsme potřebovali.

Zázraky jsou věci, které nelze vysvětlit a které přesahují běžné prostředky. Všichni můžeme věřit Bohu, že bude v našich životech konat zázraky. Měl bys mu takto věřit. Nespokojuj se s obyčejným životem, když máš k dispozici dar zázraků. Žádej a očekávej, že Bůh bude ve tvém životě i v životech jiných lidí zázračně jednat. Tentýž Bůh, který rozdělil Rudé moře, ti chce dnes pomoct.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nespokojuj se s obyčejným; očekávej nadpřirozené.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon