Konej dobré skutky

Konej dobré skutky

Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. (Efezským 2,10)

Když jsem se před lety začala učit důvěrněji chodit s Bohem, čekala jsem na zvláštní potvrzení pro všechno, co jsem chtěla dělat. Pak jsem se dozvěděla, že ve mně Duch svatý přebývá, abych mohla konat dobro.

V prvních letech života s Bohem jsem jednou v srdci cítila touhu dát deset dolarů jedné ženě v nouzi. Trvalo to asi tři týdny, a nakonec jsem se modlila: „Bože, opravdu mi říkáš, abych dala této osobě peníze? Pokud jsi to opravdu ty, udělám to!“ V té době bylo deset dolarů hodně peněz a já jsem se s nimi nechtěla rozloučit, pokud jsem neměla jasné potvrzení.

Bůh ke mně velmi jasně promluvil a řekl mi: „Joyce, i kdybych to nebyl já, nebudu se na tebe zlobit, když někomu požehnáš!“

Ovocem Ducha svatého, který žije v nás, je mimo jiné dobrota (viz Galatským 5,22–23). Proto cítíme touhu být k lidem dobří. Bůh řekl Abrahamovi, že mu bude žehnat, aby mohl být požehnáním pro ostatní (viz Genesis 12,2). Představ si, jak úžasné by bylo dosáhnout bodu, kdy budeme v rámci služby Bohu žít pro to, abychom druhým dělali radost.

Svět je plný lidí, kteří mají nejrůznější potřeby. Vždycky se najde někdo, kdo něco potřebuje. Jeden může potřebovat slovo povzbuzení, druhý pomoc s hlídáním dětí a další odvoz nebo finanční pomoc. Zjistila jsem, že když trávím čas s Bohem, dostávám silnou touhu někomu pomoct. A naučila jsem se, že prostřednictvím takové touhy ke mně mluví Bůh. Bůh je dobrý, a když s ním trávíme čas, chce se nám dělat dobré věci pro ostatní.

Každý den pros Boha, aby ti ukázal, komu můžeš požehnat. Pamatuj, že kde je láska, tam je Bůh sám (viz 1. Janova 4,12).

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Využij každou příležitost, kterou máš, ke konání dobra pro druhé.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon