Křest ohněm

Křest ohněm

Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. (Matouš 3,11)

Jako věřící jsme povoláni dělat víc, než jen chodit v neděli ráno do církve a dodržovat předepsané rituály. A rozhodně máme dělat víc, než jen se nechat pokropit vodou nebo ponořit do vody při křtu. To vše jsou důležité věci, které nesmíme ignorovat, musíme na ně však navázat ochotou projít „křest ohněm“.

Když se matka Jakuba a Jana ptala Ježíše, zda by její synové mohli v jeho království sedět jeden po jeho pravici a druhý po jeho levici (viz Matouš 20,20–21), Ježíš prohlásil, že neví, o co žádá. Odpověděl: „Můžete pít kalich, který mám pít já, nebo být pokřtěni křtem, kterým jsem já křtěn?“ (Matouš 20,22)

O jakém křtu to Ježíš mluvil? Ježíš byl již pokřtěn Janem v Jordánu a zároveň přijal křest Duchem svatým (viz Marek 1,9–11). Jaký jiný křest tedy ještě existuje?

Ježíš mluvil o křtu ohněm. Oheň je očišťující prostředek. Je to něco, co svým působením vyvolává určité nepohodlí. Ježíš byl bez hříchu, on nepotřeboval být očištěn, my to však potřebujeme. Ježíš je ten, kdo nás křtí Duchem svatým a ohněm.

Měj odvahu požádat Ježíše, aby tě pokřtil svým ohněm. Požádej ho o očištění, aby ses mohl stát nádobou, kterou bude moct použít. Může to být náročný proces, přináší však uspokojivou odměnu.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Budeš-li procházet ohněm, Bůh bude s tebou. Nikdy tě neopustí a nezapomene na tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon