Láska, důvěra a víra

Láska, důvěra a víra

Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. (Galatským 5,6)

Místo abychom se tak usilovně snažili získat víru, je moudřejší prostě přijímat Boží lásku, a pak Bohu tuto lásku opětovat. To nám umožňuje chodit ve víře pouze na základě toho, čemu o Otcově lásce věříme.

V listu Galatským čteme, že víra působí skrze lásku (viz Galatským 5,6.). Bez lásky víra nemůže fungovat. Toto verš jinými slovy říká, že pokud nevíme, jak moc nás Bůh miluje, nemáme nic, na čem bychom svou víru mohli založit.

Důvěřovat Bohu a chodit ve víře znamená spoléhat na něj a ve všem na něj spoléhat. To je možné, jen pokud víš, že jsi bezpodmínečně milován. Boží láska je dar, který dostáváme zdarma. Potřebujeme jej jen přijmout, být vděční a dovolit Bohu, aby nás k sobě přivinul.

Bible říká: „My milujeme, neboť on první miloval nás.“ (1. Janova 4,19) Když máš jistotu v tom, že Bůh jako první miloval tebe a ty na oplátku miluješ jej, pak budeš s radostí žít jen pro něj.

Nikdo na celém světě tě nikdy nebude milovat tak, jako tě miluje Bůh.


Když dovolíš Bohu, aby ti projevoval svou lásku, tvá víra se stane silnější a bude se projevovat mocněji.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon