Máš pocit, že jsi ve stresu?

Máš pocit, že jsi ve stresu?

A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. (Filipským 4,7)

Před lety jsem šla k lékaři, protože jsem byla neustále nemocná. Řekl mi, že mé symptomy jsou důsledkem stresu. Málo jsem spala, nejedla jsem zdravě a byla jsem pod velkým tlakem.

Stres je do určité míry normální součástí života každého z nás. Bůh nás stvořil, abychom určitému tlaku a napětí dokázali odolat. Problém nastává, když překonáme svá omezení a ignorujeme varování, které nám naše tělo dává tím, že bolí nebo je vyčerpané.

Vyzývám tě, abys o sebe dobře pečoval, protože pokud své tělo vyčerpáš, nemůžeš jít do obchodu a koupit si nové. Mnoho věcí, které děláme a které nám způsobují stres, bychom mohli změnit, kdybychom se pro to rozhodli. Buď sám k sobě upřímný a přiznej si, proč některé věci děláš. Bůh ti pak pomůže zbavit se toho, co tě unavuje a nenese žádné ovoce.

Normální součástí života každého věřícího v Ježíše Krista má být pokoj. Ježíš je Kníže pokoje a my v něm nacházíme své vlastní dědictví pokoje. Je to dar, který nám Duch svatý dává, když žijeme v poslušnosti jeho Slovu.


Pokoj, který dává Ježíš, funguje v dobrých i zlých časech, dokonce i uprostřed bouře.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon