Meč Ducha

Meč Ducha

A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo. (Efezským 6,17)

Satan v dnešní době útočí na církev s větší intenzitou než kdy předtím. Tolik lidí zažívá obrovské útoky proti své mysli a má zkušenosti s útoky strachu!

Člověk, který se naučí setrvávat v Božím slově a postará se, aby Boží slovo setrvávalo v něm, získá dvousečný meč, s nímž může v této bitvě bojovat. Setrvávat v Božím slově znamená vytrvale se jím zabývat a zůstávat v něm. Pokud věnuješ Božímu slovu jen malou část svého života, poznáš jen částečnou pravdu a prožiješ jen omezenou svobodu. Ale ti, kteří v něm zůstávají, poznají celou pravdu a zažijí úplnou svobodu.

Můj život kdysi býval zmatený, protože jsem neznala Boží slovo. Mnoho let jsem byla křesťankou, milovala jsem Boha a byla jsem zapojená v církevních aktivitách, nežila jsem ale ve vítězství, protože jsem neznala Slovo. Jsem vděčná, že nyní mohu říct, že mi Boží slovo pomáhá vítězit a rozpoznávat satanovy útoky.

Studuj Boží slovo a dovol Duchu svatému, aby tě vedl. Promlouvej Slovo, zpívej ho a přemýšlej o verších, které ti Duch svatý bude pokládat na srdce.


Když budeš mít vytasený meč, nepřítel se k tobě jen tak nepřiblíží. Vyhlašuj Boží slovo!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon