Milost – Bůh nám svou moc dává zdarma

…jakou míru víry udělil každému Bůh. Římanům 12,3

Pokud již nějakou dobu žijete na tomto světě, zjistili jste, že dny většinou neprobíhají přesně podle vašich plánů. Díky Bohu, že nás nikdy nepostaví do situace, aniž by nám zároveň neumožnil v ní s radostí obstát.

Věřím, že nám Bůh dává zvláštní milost pro každou situaci. Definice milosti, kterou ráda používám, je: „Boží moc, která nám pomůže uskutečnit, cokoliv je potřeba.“ Tuto moc můžete zakusit ještě dnes, musíte ji však přijmout. To lze učinit pouze jedním způsobem, kterému říkáme víra.

V listu Římanům 12,3 je napsáno, že Bůh každému udělil míru víry. Položte si dnes tuto otázku: Co ve svém životě činím na základě této víry? Důvěřujete sami sobě, jiným lidem nebo okolnostem? To není život z milosti, nýbrž život z vlastní síly, který je založen na vlastních skutcích. Tímto způsobem neuspějete!

Jestli však uvolníte vaši víru a budete důvěřovat Bohu ve věcech, které nejsou ve vašich silách, vkládáte svou víru v Něj. Potom bude Boží milost – Boží moc – proudit prostřednictvím této víry a uschopní vás činit věci, které ohromí vás samé i ostatní.

Má následující definice milosti je delší: „Jde o Boží moc, která k nám přichází zdarma. To znamená, že nemusíme dělat nic dalšího, než jen důvěřovat Bohu, který nás uschopní bez námahy vykonat to, co bychom sami nikdy nezvládli, bez ohledu na naši snahu a námahu.“

Důvěřujte tedy Bohu. Jeho touhou je darovat vám svou milost ještě dnes.


Můžete se začít modlit

„Bože, vím, že život není vždy takový, jaký bych si přál, důvěřuji však Tobě. Vírou přijímám Tvou milost – moc, kterou mi zdarma nabízíš, abych mohl obstát v každé situaci, se kterou se dnes setkám.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon