Milost není na prodej

Milost není na prodej

Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. (Římanům 5,2)

Ďábel chce, abychom si mysleli, že si Boží milost (přízeň) můžeme koupit svými skutky. Definice Boží milosti ale je „nezasloužená přízeň“. Z toho vyplývá, že Boží milost není na prodej; je to dar.

Milost si nelze vysloužit modlitbou, dobrými skutky, čtením Bible, vyznáváním biblických veršů nebo návštěvou církve. Nedá se koupit ani vírou. Boží milost lze přijmout, ale nelze si ji koupit.

Když děláme správné věci, je důležité, abychom měli čisté motivy. Když trávíme čas ve společenství s Pánem kvůli tomu, že od něho potřebujeme něco získat, přesunuli jsme se od milosti ke skutkům. Nenechme se chytit do pasti, kdy bychom si mysleli, že si od Pána zasloužíme něco dobrého. Boží dobrota je dar, a vše, co můžeme udělat, je, poděkovat mu a být plní vděčnosti. Cokoli pro Boha děláme, bychom měli dělat z lásky k němu, a ne proto, abychom od něj něco dostali.

Měli bychom hledat Pána a společenství s ním jen kvůli tomu, že jej milujeme a chceme mu být každý den blíž, a kvůli ničemu jinému.


Spasení a každá dobrá věc od Boha je darem, který přijímáme pouze vírou, aby se nikdo nemohl chlubit. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon