Mluv s ostatními v lásce

Mluv s ostatními v lásce

Laskavá slova jsou jako plástev medu, sladká pro duši a uzdravení kostem. (Přísloví 16,24)

Důležitou součástí toho, jak se naučit skutečně milovat druhé lidi, je naučit se je milovat svými slovy. Síla a povzbuzení, které pocházejí z našich slov, mají velký význam! Lidé všude na světě potřebují, aby jim někdo věřil. Byli zraněni nelaskavými slovy, ale správná slova plná lásky mohou do jejich života přinést uzdravení.

Je snadné poukazovat na nedostatky, slabosti a neúspěchy lidí kolem nás. Je to přirozená reakce našeho těla. Taková slova však nepřinášejí život, jen zveličují to, co je v lidech a situacích špatné. Bible nám říká, že máme přemáhat zlo dobrem (viz Římanům 12,21).

Čím blíž jsme Bohu, tím víc se učíme promlouvat do života druhých pozitivní a povzbuzující slova. Bůh je vždy pozitivní, a když s ním budeme chodit, naučíme se být s ním ve shodě (viz Ámos 3,3).

Není těžké na každém člověku najít něco špatného, láska se ale nezaměřuje na chyby druhých. Petr nás nabádá: „Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů.“ (1. Petrova 4,8)


Věřit v to nejlepší v lidech a říkat slova, která je budují, je důležitý způsob, jak jim prokazovat lásku.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon