Mluvit a naslouchat

Mluvit a naslouchat

Naslouchej mým slovům, Hospodine, porozuměj mému sténání. (Žalm 5,2)

Modlitba je velmi jednoduchá. Není to nic víc než mluvení s Bohem a naslouchání tomu, co on říká. Bůh chce, abychom se každý naučili modlit a slyšet jeho hlas vlastním a osobním způsobem. Přijímá nás takové, jací jsme. Chce nám pomoct objevit a rozvinout svůj vlastní jedinečný rytmus a styl modlitby, díky němuž si budeme moct s ním vybudovat co nejužší osobní vztah. Chce, aby naše modlitba byla jednoduchá, přirozená a přinášela život. Má to být způsob komunikace, kdy my s ním sdílíme své srdce a dovolíme, aby také on s námi sdílel své srdce.

Bůh je příliš kreativní na to, aby učil všechny lidi komunikovat v modlitbě stejným způsobem. Každého z nás stvořil jinak a raduje se z naší odlišnosti. Každý se na své cestě s Bohem nacházíme v jiném bodě, na jiné úrovni duchovní zralosti a máme jiný druh zkušeností s ním. Naše schopnost mluvit s ním a naslouchat jeho hlasu postupně roste. Přitom musíme neustále opakovat: „Pane, nauč mě modlit se; nauč mě mluvit s tebou a naslouchat ti způsobem, jaký je pro mě nejlepší. Nauč mě slyšet tvůj hlas na osobní úrovni. Bože, spoléhám na tebe, že mě učiníš efektivním v modlitbě. Chci, aby díky modlitbě byl můj vztah s tebou to nejlepší a nejpřínosnější v mém životě.“


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Jsi jedinečným Božím stvořením. Raduj se z toho ve svém životě i ve svých modlitbách.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon