Moc Ducha svatého

Moc Ducha svatého

… ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země. (Skutky 1,8)

Boží duch posiluje ty, kteří chtějí sloužit Bohu a chtějí slyšet jeho hlas. Jako lidé si někdy přejeme dělat něco, na co nemáme sílu. Tato síla však může přijít díky křtu v Duchu svatém.

Možná si vzpomínáš, že Ježíš byl pokřtěn ponořením do vody; byl ale také pokřtěn v Duchu svatém. Jinými slovy, byl ponořen do moci, která mu umožnila splnit úkol, k němuž ho Otec povolal: „… Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.“ (Skutky 10,38)

Ježíš byl pomazán Duchem svatým a mocí předtím, než začal veřejně působit. Když jsme naplněni Duchem svatým, můžeme jasněji slyšet Boží hlas a jsme lépe vybaveni pro službu v Božím království. Získáváme schopnost čerpat z moci (schopnosti, účinnosti a síly) Ducha svatého, kterou jsme přijali, když na nás sestoupil, abychom se mohli stát jeho svědky. Tato moc nám pomáhá splnit vše, co po nás Bůh chce.

Je důležité si uvědomit, že Ježíš nedělal žádné zázraky ani jiné mocné činy, dokud nebyl zmocněn Duchem svatým. Jestliže moc Ducha potřeboval Ježíš, určitě ji potřebuješ i ty. Požádej ho tedy, aby tě dnes i každý další den naplňoval mocí svého Ducha.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Máš přístup k moci, tak ho nepromarni!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon