Moc jednoty v Kristu

Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte. Matouš 23,24

Navzdory množství dnešních církví a denominací je jenom jedna Bible a jedna zvěst.

V průběhu let, kvůli své pýše a úzkoprsosti, lidé vytvořili mnoho různých církevních skupin a dokonce i různé verze Bible, jen aby vyzdvihli své vlastní přesvědčení.

Zjistila jsem, že nikdo z nás nemá stoprocentní poznání. Většinou se dohadujeme o malichernosti. Ježíš řekl farizeům v Matouši 23,24, že cedí komára a polykají velblouda. Soustředili se totiž na nepodstatné věci a zapomněli na to, co je skutečně důležité.

Dáme-li ve svém životě místo předsudkům, nenávisti a rozdělení, nebudeme nakonec schopni se jim ubránit a zastavit je. Vítězství nad předsudky přijde jen tehdy, když budeme žít jednomyslně v Kristově lásce. Boží láska je větší než kritika a rozdělování.

Modlitba

„Duchu svatý, ukaž mi jakýkoli hříšný postoj v mém srdci, který by způsoboval rozdělení, předsudky a nenávist. Chci žít ve Tvé lásce a v jednotě se svými bratry a sestrami v Kristu.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon