Moc k vítězství v těžkých situacích

Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Římanům 8,18

Jako křesťané se vždy radujeme z toho, že máme podíl na Kristově slávě. Jak je to ale s naším podílem na Jeho utrpení? Ježíšova oběť nám přináší dar věčného života, stejně jako hojný život, již zde na zemi. Bible však říká, že pokud chceme mít podíl na Jeho slávě, musíme také projít různými zkouškami. Na otázku, zda to vůbec stojí za to, nám Římanům 8,18 odpovídá, že určitě ano.

Často si myslíme, že procházíme těžkými situacemi jen kvůli špatným okolnostem. Domníváme se, že kdyby se naše okolnosti změnily, určitě bychom byli schopni se správně rozhodovat a jednat. Bůh si však přeje, abychom byli zralí a jednali podle Jeho vůle bez ohledu na nepříjemné okolnosti. Víme, že víra má více různých úrovní. My bychom ji však nejraději používali hlavně k odstranění všech našich životních problémů. Bůh v nás chce však vybudovat ještě vyšší úroveň víry, která nám pomůže vytrvat nehledě na nepříznivé okolnosti.

Příliš často jsme fascinováni Boží vysvobozující mocí a zapomínáme přitom na to, že Jeho moc nám dává také sílu, odvahu a vytrvalost k tomu, abychom mohli projít jakoukoli situací. Ježíš nám v Janovi 16,33 zaslíbil, že nám dá svůj pokoj a moc k vítězství i uprostřed životních zkoušek. Procházíte-li právě nějakým těžkým obdobím, buďte smělí, protože v Kristu to vše překonáte a získáte podíl na Jeho slávě, která má být zjevena!

Modlitba

„Pane, v Římanům 8,18 je napsáno, že pokud chodím s Tebou, nynější utrpení se nadají srovnat se slávou, která přichází do mého života. Dej do mého srdce tuto jistotu. Děkuji Ti za Tvůj pokoj a moc překonat všechny překážky.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon