Moc Shody

Moc shody

Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě… (Skutky 1,14)

Kdykoli se věřící sjednotí v modlitbě, je přítomna velká moc. Ježíš sám řekl: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich.“ (Matouš 18,20)

V knize Skutků čteme, že se Boží lid scházel a věřící byli jedné mysli (Skutky 2,1 a 46; 4,24; 5,12; 15,25 ). A právě jejich spojená víra, jejich jednota a láska, již měli jedni k druhým, činily jejich modlitby tak efektivními. Když vydávali svědectví o své víře, mohli vidět mocné Boží jednání, které potvrzovalo pravdu z Božího slova.

Žít ve shodě nemusí nutně znamenat, že na všechno musíme mít stejný názor. Znamená to ale, že jsme odhodláni žít v lásce. Můžeme respektovat něčí názor, ačkoli ho nesdílíme! Dave a já na mnoho věcí nemáme stejný názor, přesto žijeme v pokoji a harmonii. Díky tomu jsou naše modlitby mocné.

V listu Filipským 2,2 nám apoštol Pavel říká: „… naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení…“

Modlitba je úžasná výsada, kterou bychom měli často využívat. Pokud ale chceme dosáhnout dobrých výsledků, měli bychom také usilovat o odstranění veškeré nejednoty a nesouladu ze svých životů.


Být ve shodě je často důležitější, než mít pravdu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon