Modleme se v Jeho jménu

Modleme se v Jeho jménu

V té hodině se mě nebudete na nic ptát. Amen, amen, pravím vám: Jestliže o něco požádáte Otce v mém jménu, dá vám to. Až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu; žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. Jan 16,23–24

Když náš nejmladší syn ještě chodil do školy, starali se o něj během našich cest jiní lidé. Aby v době mé nepřítomnosti mohli pečovat i o jeho zdraví a v případě potřeby mohli zvolit vhodnou léčbu, musela jsem podepsat určité právní prohlášení, v němž jsem jim udělila právo činit v mém jménu rozhodnutí ohledně zdraví našeho syna.

Přesně totéž udělal Ježíš pro své učedníky, a následně také pro nás všechny, kdo v Něj věříme. Slíbil, že nás Otec vyslyší, budeme-li Ho prosit v Jeho jménu. To je autorita, kterou jsme v Jeho jménu dostali.

Ježíšovo jméno zaujímá Jeho místo, reprezentuje Ho. Modlíme-li se v Jeho jménu, je to, jako kdyby se modlil On sám. Toto privilegium se zdá příliš podivuhodné a někdy je pro nás těžké tomu uvěřit! Protože nám to však Bůh v Bibli zaslíbil, můžeme tomu věřit. Používejme tedy autoritu Ježíšova jména, přemáhejme zlo a přinášejme do tohoto světa Boží požehnání.


Modlitba

„Bože, s odvahou se modlím ve jménu Ježíše. Vím, že mi nasloucháš a jsi připraven mě vyslyšet. Děkuji Ti za úžasné privilegium, že se mohu modlit ve jménu Tvého Syna.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon