Modli se a neměj strach

Modli se a neměj strach

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. (2. Timoteovi 1,7)

Bůh si přeje, abychom se za všechno modlili a ničeho se nebáli. Kdybychom se víc modlili a méně se strachovali, měli bychom bližší a hlubší vztah s Pánem. Timoteus říká, že nám Bůh nedal ducha strachu. To znamená, že když cítíš strach, není to od Boha, ale od ďábla. Ďábel se tě bude pokoušet zastrašit nejrůznějšími obavami, a může se stát, že budeš natolik zaujatý svými pocity, až se zapomeneš modlit.

Kdyby Abraham, Jozue a David podlehli strachu v okamžiku, kdy před nimi byl úkol, který se zdál být příliš velký, nikdy by nezakusili hojnost Božího zaopatření.

Když si uděláš čas, abys mluvil s Bohem a četl jeho Slovo, budeš schopen vzdorovat strachu, až ti zaklepe na dveře. Pokud si budeš do srdce ukládat Boží slovo, budeš ho mít k dispozici, kdykoli ho budeš potřebovat. Věřím, že bychom měli Boží slovo nahlas vyznávat. Také naše modlitby by měly být naplněny jeho Slovem. Satan se možná nebojí tebe, bojí se ale Božího slova vysloveného ve víře ústy věřícího.

Strach neporazíme pouhým přáním, aby zmizel. Musíme ho konfrontovat. Modlitba a Boží slovo jsou dvě nejmocnější zbraně, proto je neváhej používat!


V modlitbě si obleč Boží zbroj a postav se proti všem ohnivým útokům nepřítele v podobě strachu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon